Volwassenen

Onze huidige trainingslocatie is gelegen aan de Damweg te Beltrum. De verschillende hindernissen zijn geplaatst in een bosperceel en bij een kayak-vijver.

Hindernis

Vanaf maart 2020 hopen we ook op een tweede locatie te kunnen trainen, te weten bij V.I.O.S..
Door ook daar te kunnen trainen kunnen we ook door de weeks het gehele jaar trainen. Het bosje blijft dan open in het weekend en in de zomermaanden op de woensdagavond.

Nog geen ervaring in de Survivalrun sport? Geen probleem, tijdens de training kun je eenvoudig aansluiten bij mensen die de sport al langer beoefenen. Zij helpen je de technieken onder de knie te krijgen. Er is daarnaast een whatsapp-groep waarin trainingsmomenten met elkaar afgestemd worden zodat je niet alleen hoeft te zijn in het bos. Zodoende kun je van anderen leren en aan elkaar optrekken.

Trainingsmomenten Bosje Damweg
Op dit moment worden er geen reguliere trainingen gegeven voor senioren, maar is er uitsluitend voor de aangesloten mensen de mogelijkheid om vrij te trainen op de volgende trainingsmomenten:

  • Zaterdag: 09:00 uur tot en met 18:00 uur
  • Zondag: 11:15 uur tot en met 18:00 uur
    Van 09:00 uur tot 11:15 uur is er jeugdtraining en is het voor senioren niet mogelijk om te trainen.
  • Woensdagavond: 18:00 uur tot zonsondergang in de ‘zomer-maanden’.
    Het is niet toegestaan buiten deze trainingstijden te trainen in het bos!

Trainingsmomenten VIOS trainingslocatie
Volgt zo spoedig mogelijk wanneer gerealiseerd is.

Aanmelden
Je kunt je via deze link aanmelden bij de trainingsgroep.
In het formulier wordt verwezen naar onze huisregels. Die vind je hier.
Na aanmelding ontvang je van ons een bevestigingsmail en behoor je vanaf dat moment tot de trainingsgroep.

Tot maart 2020 geldt een bijdrage van € 50 per seizoen. Vanaf 1 maart 2020 zal dit € 120 per seizoen worden. Het seizoen loopt van 1 september tot en met 30 augustus.
Aanmelding in de periode tot 1 september 2020 zal de contributie naar rato berekend worden. De bijdrage wordt bij het begin van het seizoen betaald middels een aan ons verstrekte incassomachtiging. Het seizoen loopt van 1 september tot en met augustus van het volgende kalenderjaar en wordt automatisch verlengd.
Op het inschrijfformulier dien je ook het lidnummer van de Survivalrun Bond Nederland (SBN) in te vullen. Het lidmaatschap kost op dit moment € 17,50 per jaar. Reden hiervan is dat wij als trainingsgroep aangesloten zijn bij de SBN en zij het lidmaatschap van de SBN verplicht stelt aan ons als trainingslocatie. Voor aanmelding bij de SBN en overig informatie van het lidmaatschap van de SBN kijk op de website van de SBN.

Trainingslocatie
Onze trainingslocatie is gelegen aan de Damweg te Beltrum. De verschillende hindernissen zijn geplaatst in een bosperceel en bij een kayak-vijver. Vanaf het voorjaar zullen we ook de nieuwe locatie bij V.I.O.S. als locatie in gebruik nemen.

Tights (broeken)
Aankoop van de tights kan via een (telefonische) afspraak met Tonny Rooks (06-20780784) of via de mail. De kosten van de tight zijn voor een volwassenen-maat € 40,–.

Afmelden
Afmelden kan via een mail aan ons op info@survivalbeltrum.nl. Wanneer de afmelding 4 weken voor het nieuwe seizoen (start seizoen, 1 september) bij ons is binnengekomen zal het lid voor het volgende seizoen afgemeld zijn voor de trainingsgroep van het nieuwe seizoen. Tussentijds afmelden geeft geen recht op restitutie van eerder geïncasseerde gelden.