Privacy

Privacyverklaring
Stichting Survivalrun Beltrum is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Stichting Survivalrun Beltrum persoonsgegevens verwerkt van leden, klanten, gebruikers van onze apps en bezoekers van onze website.
Uiteraard worden persoonsgegevens van leden en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Stichting Survivalrun Beltrum zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG.