Aanmelden bij onze trainingsgroep?

Je bent 8 t/m 17 (jeugdgroep) jaar oud of 18 jaar en ouder?

Wanneer wordt er getraind?

Op welke dagen kun je trainen?

Trainingslocaties

De Beltrumse survivalrun trainingsgroep heeft de beschikking over twee trainingslocaties.

Trainingsgroep

Op het sportpark de Sonders in Beltrum, aan de Avesterweg ligt onze nieuwe trainingslocatie die in de zomer van 2020 in gebruik genomen is. Daarnaast aan de Damweg, in de nabije omgeving van Beltrum, ligt ons trainingsbos waar we op de zaterdag en zondag kunnen trainen. Voor de senioren wordt er op de dinsdag en donderdagavond eveneens op het sportpark een training verzorgd. Daarnaast mogen zij de rest van de week vrij trainen op het sportpark en weekends in het bosje.
Voor de jeugd wordt er op de zondagochtend (vanaf 8 jaar) en op de donderdagavond (vanaf 10 jaar) op het sportpark trainingen gegeven.

Vrij trainen voor de jeugd is omwille van de veiligheid niet toegestaan op beide locaties!

Ga naar de desbetreffende Jeugd- of Volwassenenpagina voor aanvullende informatie van de trainingsgroep.

Gedragscode, vertrouwenspersoon en aanstellingsbeleid:
Onze trainingen moeten in een veilige en vertrouwde omgeving plaatsvinden. Hiervoor is in samenwerking met de Survivalrun Bond Nederland een gedragscode ontwikkeld. De volledige tekst hiervan kunt u hier vinden.