Bootcamp

Op de dinsdagavond verzorgen we aan een groepje enthousiaste mensen bootcamp lessen. De lessen worden op en rond het sportpark De Sonders gegeven.
Aanvang van de training is om half 8 en zal een uur duren.
De bootcamp training zal, afhankelijk van het jaargetijde, op het sportpark, het buitengebied van Beltrum en/of in het centrum van Beltrum plaatsvinden.

Maar wat is Bootcamp?
Een bootcamp is een spierversterkende trainingsmethode uitgevoerd in teamverband onder professionele begeleiding van een instructeur. Het doel is om de kracht en uithouding te verbeteren door intense groepstrainingen gedurende de periode van een uur. Door het teamverband sporten de deelnemers intenser dan ze individueel zouden doen, zodat de efficiëntie van de training verhoogt. (bron wiki)

Aansluiten bij de groep?
Neem contact op met Erik Stroet (06 – 22 37 28 66) voor een of twee proeftrainingen. Wanneer je de keus gemaakt hebt om toe te treden tot de trainingsgroep kun je hieronder aanmelden.

Wat kost en het en wat krijg je er voor terug?
De prijs is € 10 per maand + daarnaast een verplichte aanmelding bij de Survivalrun Bond Nederland (SBN).
Huh, denk je mogelijk nu? Bij de SBN? Ja, we stellen een lidmaatschap bij de SBN verplicht aangezien je onder ‘onze’ vlag komt trainen. De SBN verplicht ons als trainingsgroep om de mensen van de trainingsgroep ook als lid van de SBN onder te brengen. Als lid van de SBN ben je tijdens de training verzekerd voor ongevallen. Daarnaast zal de trainer af en toe ook van de hindernissen van ons survivalrun terrein gebruik maken en ook dat is een eis van de SBN, lidmaatschap van de SBN als je op reguliere basis van die hindernissen gebruik wil maken.
Lidmaatschap van de bond kost € 20 per seizoen (seizoen loopt van september tot en met augustus).

Lid worden van de bootcampgroep

Doorloop dan de volgende procedure:

 1. Wordt allereerst lid bij de Survivalrun Bond Nederland (SBN).  Voor aanmelding bij de SBN en overig informatie van het lidmaatschap van de SBN kijk op de website van de SBN.
  Kies daar voor Seizoenslidmaatschap. De contributie van de SBN bedraagt € 22,- per seizoen.
  Na aanmelding ontvang je direct per mail van de SBN je lidmaatschapsnummer.
 2. Meld je vervolgens hier aan voor ons lidmaatschap.
  De contributie zal naar rato berekend worden. Het seizoen loopt van 1 september tot en met augustus van het volgende kalenderjaar en wordt automatisch verlengd.
  Aansluiten bij onze trainingsgroep kost € 120,- per jaar. De bijdrage zullen we per half jaar in het vooruit incasseren, een incasso in de maand september en in de maand maart middels een aan ons verstrekte incassomachtiging. Ben je lid bij V.I.O.S., lees hier dan over je korting!
 3. Na aanmelding ontvang je van ons bericht dat de aanmelding is verwerkt en dan staat er niets meer in de weg om te komen trainen!

Lees voor meer informatie over bijvoorbeeld de aanschaf van broeken, afmelden etc. ook de informatie pagina.