Vertrouwenspersoon

Vertrouwenscontactpersoon
Onze vertrouwenscontactpersoon is Marlies Stoteler, ze is onder andere bereikbaar per mail of telefoon op 06-10017495.

Waarom een vertrouwenspersoon?
Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, ouders, begeleiders en jeugdleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon? Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen de vereniging of binnen jouw groep wel klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon. In het algemeen is dit wanneer er sprake is van machtsmisbruik in afhankelijkheid situaties, dit kan zich uiten in:

  • pesten en gepest worden
  • grensoverschrijdend gedrag’: Wat betreft bedreigen, discrimineren, afpakken, vernielen, bezeren, agressie, geweld
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort (buitensluiten)
  • grensoverschrijdend gedrag’: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig
  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
  • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/de groep-je vraagt je af of jouw gedrag als trainer verstandig is
  • iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
  • wanneer je financiële situatie het sporten moeilijk maakt.
  • het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon van SSB op de juiste plaats is.

Gedragscode, vertrouwenspersoon en aanstellingsbeleid:
Onze trainingen moeten in een veilige en vertrouwde omgeving plaatsvinden. Hiervoor is in samenwerking met de Survivalrun Bond Nederland een gedragscode ontwikkeld. De volledige tekst hiervan kunt u hier vinden.