Trainingsgroep informatie

Aanmelden trainingsgroep
Informatie om je aan te melden als jeugdige 8 tot en met 17 jaar
Informatie om je aan te melden als jongvolwassene 16 en 17 jaar
Informatie om je aan te melden als volwassene 18 jaar en ouder

Trainingstijden
Zie informatie over de trainingsmomenten en tijden op de pagina Trainingen.

Trainingslocatie
Zie informatie over onze twee trainingslocaties op de pagina Trainingslocaties.

Naam-shirts Jeugd
De aangesloten jeugd krijgt éénmalig een gratis shirt met zijn/haar naam. Deze speciale naam-shirts worden 1 á 2x per jaar besteld, dit gebeurd in het najaar en mogelijk ook in het voorjaar. Informatie hierover wordt medegedeeld via de nieuwsbrief. Vervolg-shirts kosten € 20,00 per stuk.

Tights (broeken) van Beltrum met opdruk van Stichting Survivalrun Beltrum (SSB)
Aankoop van de tights kan via een (telefonische) afspraak met Sabine Kasteel (06-30360834) of per mail. De kosten van de tight zijn voor de jeugd-maten € 35,00 per stuk en voor een volwassenen-maat € 40,00.

Jeugdige bereikt de leeftijd van 16 jaar (en wordt jongvolwassen)
Wanneer de jeugdige gedurende het seizoen 16 jaar oud wordt zullen wij hem/haar benaderen of hij/zij mogelijk als jongvolwassene gezien wil worden en onder de voorwaarden van volwassenen wil vallen.

Jeugdige wordt volwassen
Wanneer de jeugdige gedurende het seizoen 18 jaar oud wordt zal hij/zij automatisch overgeschreven worden van de ‘jeugdgroep’ naar de volwassenen-groep. Pas per het seizoen volgend op het bereiken van de 18 jarige leeftijd zal de bijdrage voor volwassenen geïncasseerd worden.
De jeugdige zal per mail of via een andere weg in het seizoen benaderd worden voor mogelijk nieuwe gegevens.

Ledenstop jeugd
Wij hanteren voor de winterperiode voor de jeugd een aanmeld-stop. Gedurende de maanden november tot en met maart is het niet mogelijk om aan te sluiten bij de jeugd-trainingsgroep. In verband met het aanleren van de vele technieken vinden wij het beter om in een ‘warmere’ periode aan te sluiten.

Afmelden
Afmelden kan via een mail aan ons op info@survivalrunbeltrum.nl. Wanneer de afmelding 4 weken voor het nieuwe seizoen (start seizoen, 1 september) bij ons is binnengekomen zul je voor het volgende seizoen afgemeld zijn. Tussentijds afmelden geeft geen recht op restitutie van eerder geïncasseerde gelden.
Afmelden als lid bij de Survivalrun Bond Nederland (SBN) dien je zelf te doen, zie voor meer informatie over opzeggen van je lidmaatschap van de SBN haar website.

Portretrecht
Trainingen en andere activiteiten georganiseerd door de SSB zien wij als een evenement in de breedste zin van het woord.
Op het trainingsterrein of bij activiteiten kunnen er foto’s gemaakt worden. Ben je ingeschreven als (aspirant) lid van de trainingsgroep dan verleen je bij voorbaat toestemming aan de SSB voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal, waarop de persoon zichtbaar is, zonder daarvoor een vergoeding te claimen. Indien persoon hier niet mee akkoord gaat, dient deze dit expliciet vooraf aan te geven bij de SSB.
Ten aanzien van foto’s van jeugdigen zal de SSB daarnaast zeer terughoudend zijn in het gebruiken van foto’s waarbij het aangezicht zichtbaar is.