Organisatie

Stichting Survivalrun Beltrum (SSB) is opgericht in november 1989 om een beginnende wedstrijdorganisatie een rechtspersoonlijkheid te geven. Wilt u in contact komen met ons bestuur of wilt u onze stichtingsgegevens raadplegen, kijk dan verder hieronder.
De sport survivalrun is ontstaan in Beltrum (lees ook historie) met het organiseren van een try-out run met 25 deelnemers in 1988 en een tweede try-out run in 1989 met 50 deelnemers. Bij de eerste officiële run in 1990 verdubbelde het deelnemersaantal nogmaals tot 100 deelnemers. Door de jaren heen zijn wij uitgegroeid tot een professionele wedstrijd waarbij meer dan 1.350 deelnemers de weg naar Beltrum weten te vinden voor de meest populaire survivalrun van de Benelux.

Naast het organiseren van de jaarlijkse survivalrun zijn we in 2005 gestart met een trainingsgroep voor de Beltrumse jeugd. De bedoeling was om de Beltrumse jeugd een trainingslocatie te geven zodat ze in het dorp konden gaan trainen. Wenselijk gevolg was dat we hierdoor betrokken ouders kregen en de jeugd te besmetten met de sport, zodat zij ook in de toekomst de Beltrumse Survivalrun kunnen gaan dragen. In 2017 zijn we gestart met een trainingsgroep voor volwassenen. Enerzijds om de ondertussen volwassen geworden groep jeugdigen nog steeds aan ons te binden, anderzijds was er ook de wens van vele anderen om in Beltrum zelf de sport te gaan beoefenen, niet in de laatste plaats om zelf ook genoeg getraind te hebben om de Beltrumse survivalrun eens te lopen. In 2020 hebben we onze tweede trainingslocatie op het sportpark De Sonders in Beltrum in gebruik genomen en dit heeft mede tot gevolg gehad dat ons ledenaantal een vlucht genomen heeft tot boven de 400 leden!

Bestuur
De Stichting Survivalrun Beltrum wordt gedragen door een grote groep enthousiastelingen die zitting hebben in meerdere commissies. Uit elk van deze commissies is minimaal een afgevaardigde die zitting heeft in het bestuur.

De volgende personen bezetten de verschillende stoelen in het bestuur:

Functie Naam Commissie 
Voorzitter Wieke Klein Gebbink
Secretaris Sabine Kasteel Secretariaat
Penningmeester Yorick Klein Gunnewiek Financieel
Algemeen Rik Borgijink Technische commissie
Algemeen Stef Beunk PR / Sponsoring
Algemeen Leo Slutter Activiteitencommissie
Algemeen Luuk Vervelde Trainingsgroep (jeugd)
Algemeen Vera Mensink Trainingsgroep (volwassenen)


Contactgegevens
Stichting Survivalrun Beltrum
Postbus 26
7156 ZG  BELTRUM
K.v.K.: 41040733
Rabobank Beltrum: NL74 RABO 0105 5044 59

Inschrijving en vragen Survivalrun Beltrum
Trainingsgroep volwassenen
Webmaster

Yorick Klein Gunnewiek | mail |

Trainingsgroep Jeugd
Luuk Vervelde | mail |

Sponsoring en Public Relations Survivalrun
Stef Beunk | mail |

Vrijwilligerszaken Survivalrun
José Heutinck | mail |