FAQ

Hieronder enkele vragen en antwoorden die spelen rond de survivalrun van Beltrum.
Mochten er vragen zijn die hieronder niet beantwoord worden of niet ondervangen worden door de reglementen van de SBN en/of onze eigen algemene voorwaarden kunt u deze mailen naar ons algemene mailadres.

De FAQ zal gedurende de weken tot de run aangevuld worden indien noodzakelijk.

 •  Wanneer ik me afmeld, krijg ik dan mijn deelnamegeld terug?
 • Mocht de run niet doorgaan door een corona gerelateerde oorzaak, krijg ik dan mijn geld terug?
  • Wanneer de run door ons voor 1 december 2023 wordt geannuleerd krijgt de deelnemer zijn/haar geld terug. Na die datum zijn door ons al zoveel kosten gemaakt dat we dit helaas niet meer kunnen doen.
 • Mag ik mijn startnummer overdragen aan iemand anders?
  • Zie hiervoor artikel 2.5 uit onze algemene voorwaarden. In beginsel is dit niet toegestaan. In overleg met ons via info@survivalbeltrum.nl kunnen we de mogelijkheden bekijken om dit alsnog te voor elkaar te krijgen. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 3 januari 2023 12:00uur. Daarna zullen we de definitieve startlijsten gaan opstellen en uitdraaien. Wijzigingen zijn dan niet meer mogelijk.
   Onreglementair overdragen
   Draag je wel je startnummer aan iemand anders over zonder dat dit is goedgekeurd door de wedstrijdorganisatie betekent dit dat onreglementair het startbewijs is overgedragen. De loper zal gediskwalificeerd worden. Ook zal de wedstrijdorganisatie de naam van de overdrager en overnemer aan de Survivalrun Bond Nederland doorgeven, zij zullen mogelijke sancties instellen ten aanzien van beide personen.
   Bij vragen of onduidelijkheden, neem altijd contact op met info@survivalbeltrum.nl. In overleg is meer mogelijk en voorkomt verrassingen of diskwalificatie.
 • De wedstrijd LSR, voor wie is die open?
  • Hiervoor zijn we gebonden aan de reglementen opgesteld door de Survivalrun Bond Nederland (SBN). In deze reglementen (artikel 3.12) staat hierover het volgende:
   Aan de wedstrijdcategorieën van de SBN kan alleen worden deelgenomen door licentiehouders. Alleen leden van de SBN komen in aanmerking voor een wedstrijdlicentie, zie artikel 2.15 voor de aanvraagprocedure.

   Licentiehouders die op peildatum 1 september 18 jaar of ouder zijn, kunnen per survivalrun kiezen of zij deelnemen aan de KSR, MSR, LSR of een recreatieve categorie.
 • Waarom kan ik me na 3 december niet meer inschrijven voor de wedstrijd LSR?
  • Helaas heeft de SurvivalrunBond Nederland in haar voorjaars ALV van 2022 besloten het volgende op te nemen in haar algemeen reglement:
   3.18 Opening en sluiting inschrijving voor wedstrijdcategorieën:
   De inschrijving voor wedstrijdcategorieën opent exact 16 weken voor de eerste dag van de survivalrun en sluit exact 5 weken voor de eerste dag van de survivalrun. Het tijdstip van openen en sluiten is 19:00uur.
 • Waarom kan ik me niet inschrijven voor de categorie Jeugd8-9 jaar?

  • De inschrijving voor de jeugd8-9 jaar is alleen maar beschikbaar voor jeugd van 8 en 9 jaar die trainen bij de trainingsgroep van Beltrum en Neede. Medio november zullen we de (ouders van de) kinderen benaderen die hiervoor in aanmerking komen.
 • Waarom kan ik me niet direct inschrijven voor de categorie 7km 15+?

  • De 7km is initieel alleen open voor leden van de trainingsgroep van Beltrum en van Neede. Deze mensen van deze trainingsgroepen worden begin november uitgenodigd om hiervoor in te schrijven. Vervolgens worden de overige plekken die vrij zijn eind november/begin december aanbieden voor iedereen.
 • Wanneer gaat de inschrijving open?
  • De inschrijving gaat op 17 september om 19:00uur voor iedereen open.
 • Komt er een wachtlijst voor een volle categorie?
  • Ja die zal gestart worden wanneer categorie vol is. We vragen je wel om alvast te betalen voor de categorie. Mocht je onverhoopt geen plek krijgen (doordat er te weinig uitvallers zijn), dan zullen we je uiteraard het geld terugstorten. Dat is voor ons eenvoudig te doen via Mollie.
 • Wanneer worden de starttijden en startnummers bekend gemaakt?
  • Naar verwachting zullen we dit in de tweede helft van december bekend maken.
 • Ik wil in een andere categorie starten dan dat mij mogelijk gemaakt wordt bij de inschrijfpagina, is dat mogelijk?
  • Nee, we hebben niet voor niets de verschillende categorieën.