Open Club en vitaal sportpark Beltrum

Je hebt al een fantastisch sportcomplex en je wilt het nog mooier maken. Het liefst door nog meer samen te werken. Afgelopen vrijdag tekenden in Beltrum acht maatschappelijke organisaties en verenigingen een samenwerkingsovereenkomst die alle partijen nog toekomstgerichter maakt.

Stichting Survivalrun Beltrum (SSB) is in de afgelopen jaren flink gegroeid naar 170 leden. Met deze insteek is eind 2017 contact gelegd met VIOS Voetbal. Waar de SSB ruimte zocht, had VIOS Voetbal op haar terrein ruimte beschikbaar voor een hoogstaande trainingslocatie met gebruikmaking van de bestaande faciliteiten op het sportpark zoals SSB die ambieert. Er werd een werkgroep opgezet tussen beide partijen, aangevuld met de accommodatiebeheerder.

Tijdens de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst, onder begeleiding van dynamisch platform Achterhoek in Beweging, sloten zij een periode van voorwerk af. Ronald Stapelbroek, lid van de werkgroep vertelt: “Door meer verenigingen mee te laten doen, zal sport nog meer in de samenleving worden ingebed. Mooi is dat, naast de volleybal- en tennisclub, basisschool De Sterrenboog, de KBO en Outrac mee doen.” Deze laatste organisatie zet zich in voor mensen in de samenleving die een extra zetje in de rug kunnen gebruiken. Gemeente Berkelland en de Berkellandse Sportfederatie zijn vol lof over dit Beltrumse initiatief.

De samenwerking met SSB past eveneens volledig in de visie van een Open club en vitaal sportpark welke VIOS Voetbal wil nastreven. Naast de huidige samenwerking met de bootcamp- en de loopgroep wordt met het trainingsterrein van de SSB een nog breder sportaanbod gecreëerd op het sportpark. In de nieuwe plannen zal ook een veld voor beach- volleybal en tennis worden aangelegd.

Geen half werk
Het door landschapsontwerper Gerben Huurneman gepresenteerde ontwerp staat bol van kwalitatieve verassingen. Dit tot volle tevredenheid van Mark Ribbers, voorzitter SSB. “In de eerste gesprekken met Theo Helmers van VIOS Voetbal werd het al duidelijk. Als we samenwerken gaan we niet voor half werk. We willen de modernste survivalrun trainingsaccommodatie voor het groeiend aantal survivalrun beoefenaars binnen Beltrum en daarbuiten. Ook hopen wij mensen die nu nog iets verder van de sport afstaan, meer aan het bewegen te krijgen.”

Klik op afbeelding voor een grotere weergave

Als de financiering rond komt dan gaat in de loop van 2019 een deel van het VIOS trainingsveld op de schop. Natuurlijk in veel groen, alles in harmonie met het huidige sportpark. Door de aanpassing naar het Vitale Sportpark zullen wekelijks ca. 250 extra sporters de weg naar De Sonders vinden. Een subsidieverzoek bij de provincie Gelderland en de gemeente Berkelland is ingediend.