Huurovereenkomst is getekend!

Vanavond is de huurovereenkomst tussen de Stichting Accomodatie Vios Voetbal (SAVV) en Stichting Survivalrun Beltrum (SSB) getekend! Hiermee is een periode afgesloten tussen ons en de SAVV welke startte in 2017 met verkennende gesprekken om op sportpark De Sonders in Beltrum een Survivalrun trainingslocatie te realiseren dat vervolgens uitmondde in een Open Club en Vitaal sportpark waar ook beachvelden ingepast werden. Eind 2018 zijn deze gesprekken vormgegeven in een samenwerkingsovereenkomst tussen acht (sport)verenigingen en maatschappelijke organisaties.


Tijdens de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst toentertijd, onder begeleiding van dynamisch platform Achterhoek in Beweging, sloten zij een periode van voorwerk af. Ronald Stapelbroek, lid van de werkgroep vertelde: “Door meer verenigingen mee te laten doen, zal sport nog meer in de samenleving worden ingebed. Mooi is dat, naast de volleybal- en tennisclub, basisschool De Sterrenboog, de KBO en Outrac mee doen.”

Een vooruitziende blik waar nu al de vruchten van worden geplukt. Sinds de versoepeling van de Corona-maatregelen voor buitensporten zijn de traditionele ‘binnen’ sporten handbal en volleybal al dankbaar gebruik gaan maken van de beide beachvelden die reeds opgeleverd zijn. Ook is de hardloopgroep begonnen op de speciaal daarvoor aangelegde hardloopbaan. Een toevoeging aan het project dat in eerste instantie nog niet in de gedachtekoker zat, maar waar gedurende het project vraag naar kwam en de werkgroep in goed overleg met SAVV ook uitvoering aan kon geven. Dit resulterend in een ruim 500 meter lange hardloopbaan.

Helaas moeten wij als Survivalrunatleten nog even wachten op voltooiing van de trainingsaccommodatie. De basis is gereed en vele hindernissen zijn reeds ingebracht, maar zijn door de corona beperkingen twee maanden bouwtijd verloren gegaan. Inschatting vanuit de bouwgroep is dat er nog een kleine maand werk verzet moet worden, maar dat we dan de accommodatie kunnen aanbieden voor keuring bij de Survivalrun Bond NL. Na goedkeuring kunnen wij dan ook direct de baan voor onze trainingen in gebruik nemen.