Jeugdinformatie

Ledenstop
Wij hanteren voor de winterperiode voor de jeugd een aanmeld-stop. Gedurende de maanden november tot en met maart is het niet mogelijk om aan te sluiten bij de jeugd-trainingsgroep. In verband met het aanleren van de vele technieken vinden wij het beter om in een ‘warmere’ periode aan te sluiten.

Trainingstijden jeugd
De training van de eerste groep (leeftijd vanaf 8 jaar) begint om 9.00 uur en duurt tot 10 uur. Nieuwe leden starten altijd in de eerste groep. Voor de tweede groep begint om de training om 10:00 uur en zij traint tot 11.15 uur. De derde groep traint van 11:15 uur tot en met 12:30 uur.

Het is NIET toegestaan om op de voor volwassenen opengestelde vrije trainingstijden te trainen.
Jeugd mag alleen gebruik maken van het trainingsbos tijdens de vast trainingstijden zoals hierboven is gecommuniceerd onder begeleiding van de trainers.

Naam-shirts
De speciale naam-shirts worden 1x per jaar besteld, dit gebeurd in het najaar. Informatie hierover wordt medegedeeld via de nieuwsbrief. Het eerste shirt als nieuw lid is gratis, vervolg-shirts kosten € 15,00 per stuk.

Trainingslocatie
Onze trainingslocatie is gelegen aan de Damweg te Beltrum. De verschillende hindernissen zijn geplaatst in een bosperceel en bij een kayak-vijver.

Tights (broeken)
Aankoop van de tights kan via een (telefonische) afspraak met Tonny Rooks (06-20780784) of via de mail. De kosten van de tight zijn voor de jeugd-maten € 35,00 per stuk en voor een volwassenen-maat € 40,00.

Vertrouwenspersoon
Onze vertrouwenspersoon is Marlies Stoteler, ze is onder andere bereikbaar per mail of telefoon op 06-10017495.

Waarom een vertrouwenspersoon?
Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, ouders, begeleiders en jeugdleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon? Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen de vereniging of binnen jouw groep wel klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon. In het algemeen is dit wanneer er sprake is van machtsmisbruik in afhankelijkheid situaties, dit kan zich uiten in:

  • pesten en gepest worden
  • grensoverschrijdend gedrag’: Wat betreft bedreigen, discrimineren, afpakken, vernielen, bezeren, agressie, geweld
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort (buitensluiten)
  • grensoverschrijdend gedrag’: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig
  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
  • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/de groep-je vraagt je af of jouw gedrag als trainer verstandig is
  • iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
  • het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon van SSB op de juiste plaats is.

Afmelden
Afmelden kan via een mail aan ons op jeugd@survivalbeltrum.nl. Wanneer de afmelding 4 weken voor het nieuwe seizoen (start seizoen, 1 september) bij ons is binnengekomen zal het lid voor het volgende seizoen afgemeld zijn voor de trainingsgroep van het nieuwe seizoen. Tussentijds afmelden geeft geen recht op restitutie van eerder geïncasseerde gelden.

Jeugdige wordt volwassen
Wanneer de jeugdige gedurende het seizoen 18 jaar oud wordt zal hij/zij automatisch overgeschreven worden van de ‘jeugdgroep’ naar de volwassenen-groep. Pas per het seizoen volgend op het bereiken van de 18 jarige leeftijd zal de bijdrage voor volwassenen geïncasseerd worden.
De jeugdige zal per mail of via een andere weg in het seizoen benaderd worden voor mogelijk nieuwe gegevens.