Parcours 2024
Hele run (LSR) 23 km Halve run, 13km Korte (jeugd) run EHBO + Verversing Fietsroute

Tip, druk tegelijkertijd op Ctrl+F5 om de pagina te vernieuwen voor de laatste update wanneer je al eerder op deze pagina geweest bent.

Voor de run niet het parcours op!

Wij verzoeken u, de sporters en anderen, met klem om voor de wedstrijd niet op het parcours te komen. Voor een goed verloop van de survivalrun zijn wij als organisatie afhankelijk van de medewerking van meerdere grondeigenaren. Het kwam in het verleden regelmatig voor dat deelnemers alvast het parcours op gingen om het alvast te verkennen. De ervaring leert dat de grondeigenaren daar niet blij mee zijn. Daarom doen we een dringend beroep op iedereen om niet voorafgaande aan de wedstrijd op het parcours te lopen. De contacten met de diverse grondeigenaren willen we graag goed houden. We zijn slechts te gast op hun terrein.

Parcourskaart en hindernisoverzicht downloaden? Klik (volgt nog)

Looptijden Bezemloper

Categorie: Start 1/3e 1/2e 2/3e Finish
Lange Survivalrun 10:20 u 12:10 u 13:15 u 14:15 u 16:00 u
Middellange Survivalrun 12:35 u 14:20 u 16:00 u
Junioren 14 km 12:35 u 14:20 u 16:00 u
Korte Survivalrun 7 km 12:35 u 13:32 u 14:30 u


Een indicatie voor wat betreft de verschillende afstanden van de run van 2024
Strak gemeten, tijdens de run zelf zal dit iets meer zijn

Categorie Afstand in meters
Lange Survivalrun 23.000
Middellange Survivalrun 14.000
Korte Survivalrun 7.000