FAQ

Hieronder enkele vragen en antwoorden die spelen rond de survivalrun van Beltrum.
Mochten er vragen zijn die hieronder niet beantwoord worden of niet ondervangen worden door de reglementen van de SBN en/of onze eigen algemene voorwaarden kunt u deze mailen naar ons algemene mailadres.

De FAQ zal gedurende de weken tot de run aangevuld worden indien noodzakelijk.

 •  Wanneer ik me afmeld, krijg ik dan mijn deelnamegeld terug?
 • Wat zijn de geldende corona-maatregelen?
  • Zie hiervoor aparte pagina met coronamaatregelen.
 • Mocht de run niet doorgaan door een corona gerelateerde oorzaak, krijg ik dan mijn geld terug?
  • Wanneer de run door ons voor 1 december 2021 wordt geannuleerd krijgt de deelnemer zijn/haar geld terug. Na 1 december zijn door ons al zoveel kosten gemaakt dat we dit helaas niet meer kunnen doen.
 • Mag ik mijn startnummer overdragen aan iemand anders?
  • Zie hiervoor artikel 2.5 uit onze algemene voorwaarden. In beginsel is dit niet toegestaan. In overleg met ons via info@survivalbeltrum.nl kunnen we de mogelijkheden bekijken om dit alsnog te voor elkaar te krijgen. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 4 januari 2022 12:00uur. Daarna zullen we de definitieve startlijsten gaan opstellen en uitdraaien. Wijzigingen zijn dan niet meer mogelijk.
   Onreglementair overdragen
   Draag je wel je startnummer aan iemand anders over zonder dat dit is goedgekeurd door de wedstrijdorganisatie betekent dit dat onreglementair het startbewijs is overgedragen. De loper zal gediskwalificeerd worden. Ook zal de wedstrijdorganisatie de naam van de overdrager en overnemer aan de Survivalrun Bond Nederland doorgeven, zij zullen mogelijke sancties instellen ten aanzien van beide personen.
   Bij vragen of onduidelijkheden, neem altijd contact op met info@survivalbeltrum.nl. In overleg is meer mogelijk en voorkomt verrassingen of diskwalificatie.
 • De wedstrijd ONK Lange Survivalrun, voor wie is die open?
  • Hiervoor zijn we gebonden aan de reglementen opgesteld door de Survivalrun Bond Nederland (SBN). In deze reglementen (artikel 3.10) staat hierover het volgende:
   Aan de wedstrijdcategorieën van de SBN kan alleen worden deelgenomen door licentiehouders. Alleen leden van de SBN komen in aanmerking voor een wedstrijdlicentie, zie artikel 2.15 voor de aanvraagprocedure.

   Licentiehouders die op peildatum 1 september 18 jaar of ouder zijn, kunnen per survivalrun kiezen of zij deelnemen aan de KSR, MSR, LSR of een recreatieve categorie.
 • Waarom kan ik me niet inschrijven voor de categorie Jeugd8-9 jaar?

  • De inschrijving voor de jeugd8-9 jaar is alleen maar beschikbaar voor jeugd van 8 en 9 jaar die trainen bij de trainingsgroep van Beltrum. Medio november zullen we de (ouders van de) kinderen benaderen die hiervoor in aanmerking komen.
 • Wanneer gaat de inschrijving open?
  • De inschrijving is 3 november voor iedereen open gaan.
 • Is er een wachtlijst voor een volle categorie?
  • Ja die zal gestart worden wanneer vol. Mail naar info@survivalbeltrum.nl wanneer je er op wil. We benaderen je wanneer er plek vrij gekomen is zodat je alsnog mee kunt doen.
 • Wanneer worden de starttijden en startnummers bekend gemaakt?
  • Naar verwachting zullen we dit in de tweede helft van december bekend gemaakt.
 • Ik wil in een andere categorie starten dan dat mij mogelijk gemaakt wordt bij de inschrijfpagina, is dat mogelijk?
  • Nee, we hebben niet voor niets de verschillende categorieën.