Startlijsten (concept)

De startlijsten zijn nu opgemaakt! Ze zijn nog wel concept, maar wijzigingen qua starttijd zullen in beginsel niet plaats vinden, anders dan dat we er een goede reden voor hebben.

ONK LSR
Bij het toekennen hebben we, anders dan dat we normaliter gewoon zijn te doen, helaas geen rekening kunnen houden met samen-start verzoekjes. Doordat de SBN voor het toekennen van deze klasse voor het OPEN NK ons geen speelruimte laat om ‘zelf maar wat aan te klungelen’ bij het toekennen van de startnummers, hebben we ons gehouden aan artikel 4.7 uit de Reglementen:

4.7 Startvolgorde bij de ONK’s
Bij een ONK van de KSR, MSR en LSR wordt de startlijst van bovenaf gevuld met de ingeschreven heren uit de drie Topklassen, daarna volgen de ingeschreven dames uit de drie Topklassen. Daarna volgen de deelnemers uit de wedstrijdklassen.
De volgorde binnen respectievelijk de Topklassen heren, de Topklassen dames en de Wedstrijdklassen wordt bepaald door de plaats in het laatste bekende tussenklassement zoals dat zes weken voorafgaand aan het ONK op de website van de SBN staat, ongeacht of dit KSR, MSR of LSR is. Dit geldt dus eerst voor alle heren uit de drie Topklassen tezamen, daarna voor alle dames uit de drie Topklassen tezamen, daarna voor de Wedstrijdklassen.

In afwijking van bovenstaand hebben we wel gevraagd om voor Marcel Scholten een uitzondering te maken. Wij wilden graag zien dat hij op 6 januari het shirtnummer krijgt dat overeen komt met het aantal keren dat hij in Beltrum de LSR (voorheen TSC) heeft gelopen. Dit verzoek is gehonoreerd door de Regio Ambassadeur (RA) en zodoende zal Marcel Scholten met nummer 30 starten ! Hiervoor dank RA!
Wat een prestatie, op zijn 60e staat hij aan de start van zijn 30e keer Beltrum Lange Survivalrun tijdens de 30 editie van Beltrum !

Bijkomend gevolg van bovenstaande toekenning o.b.v. het huidige klassement is (helaas) dat er dus lopers in latere startgroepen staan dan waar ze mogelijk qua verwachte eindtijd thuis horen. Hier kunnen wij als organisatie dus niets aan doen.

Nogmaals ter info omdat het schijnbaar toch niet bekend genoeg is:

Het is niet toegestaan om iemand anders je startnummer te geven en hem/haar onder jouw naam te laten lopen!
Bedenk ook, de andere persoon is niet verzekerd, doe dit hem/haar niet aan.

Daarnaast zal, bij constatering vooraf door ons, de overnemende persoon niet kunnen starten, hij/zij krijgt dan het wedstrijdshirt niet. Wanneer we er achteraf achter komen zal persoon gediskwalificeerd worden. Bij een SBN-lid zullen we ook de SBN berichten van het verzuim van beide personen (overdrager en overnemer). De SBN heeft regels en sancties opgesteld, zie artikel 1.5 van het Deelnemersreglement van de SBN. Een schorsing van 3 maanden kan dan aan beide personen (overdrager en overnemer) gegeven worden.

Omzettingen
Omzettingen zijn zeker mogelijk, maar in overleg met ons de organisatie ! Mail je verzoek/omzetting naar info@survivalbeltrum.nl .
Omzettingen zullen we verwerken tot dinsdag 1 januari 12:00uur. Daarna zullen we de startlijsten definitief maken.

De verschillende categorieën

Update: (zie tijdstip op startlijst)