Akkoordverklaring ouders

Minderjarige deelnemers dienen een door de ouder/voogd getekende verklaring mee te nemen dat hij/zij akkoord gaat met deelname,de algemene voorwaarden en ons wedstrijdreglement.
Reden hiervan is dat de overheid ons verplicht dat de wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige zichtbaar toestemming geeft voor deelname aan bijvoorbeeld onze survivalrun.

Wij verzoeken derhalve om de minderjarige deelnemer een door de ouder/voogd getekende akkoordverklaring meer te geven en af te laten geven bij het ophalen van het wedstrijdshirt.

Een getekende verklaring is essentieel om te kunnen starten. Vergeet deze dus niet mee te nemen / mee te geven zondag 6 januari !

Toezending

In aanloop van de run zullen we de minderjarige deelnemers deze verklaring toezenden op het mailadres dat vermeld is bij inschrijving.
De te ondertekenen verklaring is hier te downloaden.