Contact

Stichting Survivalrun Beltrum (SSB) is opgericht in november 1989 om een beginnende wedstrijdorganisatie een rechtspersoonlijkheid te geven. Wilt u in contact komen met ons bestuur of wilt u onze stichtingsgegevens raadplegen, klik dan hier.
De sport survivalrun is ontstaan in Beltrum (lees ook historie) met het organiseren van een try-out run met 25 deelnemers in 1988 en een tweede try-out run in 1989 met 50 deelnemers. Bij de eerste officiële run in 1990 verdubbelde het deelnemersaantal nogmaals tot 100 deelnemers. Door de jaren heen zijn wij uitgegroeid tot een professionele wedstrijd waarbij meer dan 1.350 deelnemers de weg naar Beltrum weten te vinden voor de meest populaire survivalrun van de Benelux.

Naast het organiseren van de jaarlijkse survivalrun zijn we in 2005 gestart met een trainingsgroep voor de Beltrumse jeugd. De bedoeling was om de Beltrumse jeugd een trainingslocatie te geven zodat ze in het dorp konden gaan trainen. Wenselijk gevolg was dat we hierdoor betrokken ouders kregen en de jeugd te besmetten met de sport, zodat zij ook in de toekomst de Beltrumse Survivalrun kunnen gaan dragen. In 2017 zijn we gestart met een trainingsgroep voor volwassenen. Enerzijds om de ondertussen volwassen geworden groep jeugdigen nog steeds aan ons te binden, anderzijds was er ook de wens van vele anderen om in Beltrum zelf de sport te gaan beoefenen, niet in de laatste plaats om zelf ook genoeg getraind te hebben om de Beltrumse survivalrun eens te lopen. In 2020 hebben we onze tweede trainingslocatie op het sportpark De Sonders in Beltrum in gebruik genomen en dit heeft mede tot gevolg gehad dat ons ledenaantal een vlucht genomen heeft tot boven de 300 leden!

Missie en visie
De SSB heeft als missie jaarlijks een unieke run te organiseren in Beltrum en daarnaast willen we de mensen in en om Beltrum enthousiasmeren voor de survivalrun sport.
Om hier invulling aan te geven is door ons een visie beschreven:

  • De SSB staat voor een professionele organisatie die de saamhorigheid, betrokkenheid en gezelligheid binnen de Survivalrun van Beltrum bevordert.
  • Het aanbieden van een authentieke run, gebouwd met natuurlijke materialen die haalbaar is voor de getrainde survivalrun atleet en die aantrekkelijk is voor publiek om te volgen.
  • Het faciliteren van een uitdagende trainingslocatie met passende begeleiding.