FAQ

Hieronder enkele vragen en antwoorden die spelen rond de survivalrun van Beltrum.
Mochten er vragen zijn die hieronder niet beantwoord worden of niet ondervangen worden door de reglementen van de SBN en/of onze eigen algemene voorwaarden kunt u deze mailen naar ons algemene mailadres.

De FAQ zal gedurende de weken tot de run aangevuld worden indien noodzakelijk.

 • Is er een wachtlijst voor een volle categorie?
  • Ja die is er zeker, mail naar info@survivalbeltrum.nl en we benaderen je wanneer er plek vrij gekomen is zodat je alsnog mee kunt doen.
 • Wanneer worden de starttijden en startnummers bekend gemaakt?
  • Naar verwachting zullen we dit het tweede weekend van december bekend maken.
 • Ik wil in een andere categorie starten dan dat mij mogelijk gemaakt wordt bij de inschrijfpagina, is dat mogelijk?
  • Nee, we hebben niet voor niets de verschillende categorieën.
 • Wanneer worden de deelnamegelden geïncasseerd?
  • De Inning van het deelnamegeld zal gebeuren binnen 2 weken na uw inschrijvingsmoment. Dit gebeurt door ‘Doorbetalers‘. Voordat er geïncasseerd wordt zul je een mailing krijgen met daarin een vooraankondiging.
 • Wanneer ik me afmeld, krijg ik dan mijn deelnamegeld terug?
 • Mag ik mijn startnummer overdragen aan iemand anders?
  • Zie hiervoor artikel 2.5 uit onze algemene voorwaarden. In beginsel is dit niet toegestaan. In overleg met ons via info@survivalbeltrum.nl is dit evenwel mogelijk tot uiterlijk dinsdag 2 januari 12:00uur. Daarna zullen we de definitieve startlijsten gaan opstellen en uitdraaien. Wijzigingen zijn dan niet meer mogelijk.
   Onreglementair overdragen
   Draag je wel je startnummer aan iemand anders over zonder dat dit is goedgekeurd door de wedstrijdorganisatie betekent dit dat onreglementair het startbewijs is overgedragen. De loper zal gediskwalificeerd worden. Ook zal de wedstrijdorganisatie de naam van de overdrager en overnemer aan de Survivalrun Bond Nederland doorgeven, zij zullen mogelijke sancties instellen ten aanzien van beide personen.
   Bij vragen of onduidelijkheden, neem altijd contact op met info@survivalbeltrum.nl.