Derde editie survival cafe

De survivalrun van Beltrum ligt al weer enkele weken achter ons.
Prima verlopen, mooi weer en een fantastisch parcours. Ja toch? Of zijn er nog verbeterpunten? Heb je bijvoorbeeld een idee om de doorstroming van de deelnemers nog beter te laten verlopen? Heb je een voorstel om het de vrijwilligers nog beter naar de zin te maken of wil je een bijdrage leveren om de sfeer verder te verhogen? Allemaal zaken die tijdens het derde Survival Cafe worden gesteld en waarop u een antwoord mag geven.Definitieve uitslagen !

Via deze weg willen we allereerst al onze vrijwilligers bedanken die vandaag in het toch wel koude weer ons hebben geholpen ! Dank!
Daarnaast grote dank aan alle landeigenaren, sponsoren en organisaties die ons in wat voor manier hebben ondersteund opdat wij deze 28e run konden organiseren.

De Voorlopige uitslagen hebben we gecheckt aan de hand van de verschillende controlelijsten en zijn nu definitief. We hebben ze zaterdag 14 januari aangeboden bij de Survivalrun Bond Nederland. 

Vacature - Secretaris

Stichting Survival Beltrum (SSB) zoekt een secretaris voor het bestuur. Het bestuur van SSB is als collectief verantwoordelijk voor het jaarlijks organiseren van de survivalrun in Beltrum en het uitzetten van het kaderbeleid van de stichting. Het bestuur heeft de uitvoering van de uitvoerende taken voor een groot deel gemandateerd bij 4 commissies, die op hun beurt sturing en leiding geven aan de werkorganisatie van de Stichting. De bestuursfuncties bij SSB zijn onbezoldigd; wel kan er een vergoeding van gemaakte onkosten - binnen de daarvoor geldende regels - plaatsvinden.